Datan avoimuus

Tutkimusaineistojen avaaminen on monimutkainen tehtävä. Jo pelkkä terminologia voi olla haastavaa - puhutaanko aineistoista vai datasta? Ja mikä kaikki voi olla dataa?

Aineistojen avaaminen vaatii myös valtavan määrän suunnittelua jo sen keräämisvaiheessa. Siihen vaikuttavat myös lailliset vaatimukset (erityisesti uusi tietosuoja-asetus GDPR) sekä rahoittajien asettamat ehdot. Ja jos lopulta ollaan päästy datan avaamisen äärelle, sen säilyttäminen niin, että se olisi aidosti löydettävää ja hyödynnettävää, vaatii sekä yksittäisen tutkijan työtä että merkittävää mahdollistavaa infrastuktuuria.

Tutkimusaineistojen elinkaaren hallinta

Tutkimusaineistojen elinkaari on hallittu, kun tutkimuksen todennettavuus ja toistettavuus elinkaaren eri vaiheissa onnistuu ja tulosten hyödyntäminen on helppoa. Tällöin tutkimustuloksia voidaan käyttää yhä uudelleen ja niitä voidaan arvioida ja hyödyntää päätöksenteossa. Samalla on mahdollista turvata digitalisoitumisen myötä yhä nopeammin kasvavat tietomäärät tulevien tutkijasukupolvien käyttöön.

Miten elinkaaren hallintaa tehdään?

Elinkaaren hallintaan voidaan käyttää Fairdata-kokonaisuuden palveluita. Kokonaisuus tukee tutkimustiedon pitkäaikaista säilymistä ja saatavuutta.

Tietoarkistoja ja tallennuspaikkoja:

Datan jakamiseen liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä linkkejä:

 

Päivitetty 11.9.2019 06.53