Manna Satama – tutkimusaineistojen avaaja

Itä-Suomen yliopiston tietoasiantuntija haluaisi vahvistaa tutkimusaineistojen hallintataitoja. Tutkijat hyötyisivät selkeistä datapoluista ja mahdollisuudesta käyttää dataa tutkimuksen jälkeen.

Paljon onnea AVOTT-koordinaatio!

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen koordinaatio täyttää toukokuun 2023 lopulla viisi vuotta. Merkkipäivän johdosta päätimme sihteeristön voimin kasata pienen historiikin!

Ajankohtaista

Paljon onnea AVOTT-koordinaatio!

24.5.2023

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen koordinaatio täyttää toukokuun 2023 lopulla viisi vuotta. Merkkipäivän johdosta päätimme sihteeristön voimin kasata pienen historiikin!

Avoin tiede
Tapahtumia

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kesäpäivät 2023

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kesäpäivien teemana 2023 on avoimen tieteen ja tutkimuksen tulevaisuus. Kesäpäivien järjestäjinä toimivat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Avoimen tieteen koordinaatio.

Keskeistä sisältöä

Seuranta

  Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan tavoite on tukea organisaatioiden avoimen tieteen ja tutkimuksen kehitystyötä, tukea ja todentaa

  AVOTT-sihteeristön itsearviointiraportti

  AVOTT-sihteeristön laatima itsearviointiraportti julkaistiin Avoimen tieteen syyspäivillä 24.11.2021. Raportissa korostuvat asiantuntijatyön merkitys ja sihteeristön keskeinen rooli.

  Toimintakulttuurin avoimuuden linjaus

  Toimintakulttuurin avoimuuden linjaus kokoaa yhteen kansallisen avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation piirissä tehtyjen aikaisempien linjausten ja suositusten näkökulmia siten, että huomio on organisaation toimintakulttuurin avoimuudessa.

  Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaus

  Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaus määrittelee periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet, joihin sitoutumalla ja joita edistämällä tutkimusyhteisö Suomessa voi saavuttaa tasavertaisen pääsyn tutkitun tiedon äärelle.

  Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuuden linjaus

  Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden linjaus koostuu koko linjaukselle yhteisistä strategisista periaatteista sekä kahdesta osalinjauksesta, joissa määritellään tavoitteita ja toimenpiteitä kullekin osa-alueelle.

  Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus

  Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus täsmentää Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa asetettua päämäärää, että avoimien oppimateriaalien laatiminen, hyödyntäminen ja yhteiskehittäminen sekä muut avoimet opetuskäytännöt ovat osa