Vaikuttaminen

Viimeksi päivitetty 13.3.2024

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta edistää luotettavan tutkitun tiedon saatavuutta ja käyttöä yhteiskunnassa monin eri tavoin. Valtionpalkintoesitysten ja apurahojen lisäksi neuvottelukunta ottaa aktiivisesti osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun tutkitun tiedon saatavuudesta ja käytöstä ja edistää aktiivisesti tutkitun tiedon roolia.

Yhtenä merkittävänä toimintamuotona on viime vuosina ollut keskeisten toimijoiden kokoaminen laatimaan yhteisiä kansallisia ohjeita ja toimintamalleja tutkitun tiedon saatavuuden lisäämiseksi. Toiminnalle on keskeistä laajan toimijajoukon yhteistyön tiivistäminen ja yhteisen osaamisen hyödyntäminen tuottamalla selkeitä ja helposti käytettäviä toimintamalleja. Hankkeiden tulokset ovat neuvottelukunnan pysyvyyden ansiosta jatkuvasti saatavilla ja niiden käyttöä edistetään osana neuvottelukunnan joka päiväistä työtä.  

Keskeisten hankkeiden tiedot löytyvät tältä sivulta. Jo valmiita suosituksia ja toimintamalleja on käytettävissä tiedekasvatuksesta sekä tiedeviestinnästä. Aktiivisena hankkeena on tutkijoiden sananvapautta edistävien toimintamallien laadinta sekä vuonna 2024 alkava tiedonjulkistamisen eettisten ohjeiden työstäminen.

Neuvottelukunta tekee myös pitkäjänteisestä työtä vastuullisen tieteen ja monikielisen tieteellisen viestinnän edistämiseksi.