Nyheter
Evenemang

Jubileumsseminar "Fem år av öppet samarbete” 7.12.2023

Den nationella samordningen av öppen vetenskap och forskning avslutar sitt jubileumsår med ett seminarium med titeln "Fem år av öppet samarbete" på Vetenskapernas hus (sal 104) den 7 december från kl. 13:00 till kl.

Centrala dokument

Uppföljning

Målet med uppföljningen av öppen vetenskap och forskning är att stöda organisationernas utvecklingsarbete inom öppen vetenskap, stödja och verifiera att de mål som fastställts i deklarationen och riktlinjerna up

Inhemska policyer

Här publiceras policyer som skrivits i samband med samordningen av öppen vetenskap samt övriga centrala inhemska riktlinjer.