Nyheter
Evenemang

Höstworkshop i öppen vetenskap 2021

Workshopen är en möjlighet för expertgrupperna och arbetsgrupperna i öppen vetenskap att diskutera gemensamma ärenden och jobba tillsammans. Arbetsspråket är finska om inte annat anges.

Höstdagarna i öppen vetenskap 2021

Årets höstdagar i öppen vetenskap handlar om forskningsinfrastrukturer.

Höstdagarna ordnas online också i år. Programmet meddelas senare.

#avataantiedesyys21

 

Centrala dokument

Öppen utbildning och öppna lärresurser

Öppen utbildning och öppna lärresurser. Policy och åtgärdsprogram för det finländska högskole- och forskarsamfundet 2021–2025. Delpolicy 1 – Öppen tillgång till lärresurser (2020)

Inhemska policyer

Här publiceras policyer som skrivits i samband med samordningen av öppen vetenskap samt övriga centrala inhemska riktlinjer.