Nyheter
Evenemang

Horizon Europe, infrastruktur 2021

[På engelska] In this webinar, the Academy of Finland experts will present The Work Programme 2021–22 funding opportunities and timetables.

Höstworkshop i öppen vetenskap 2021

Workshopen är en möjlighet för expertgrupperna och arbetsgrupperna i öppen vetenskap att diskutera gemensamma ärenden och jobba tillsammans. Arbetsspråket är finska om inte annat anges.

Centrala dokument

Inhemska policyn

Här publiceras policyn som skrivits i samband med samordningen av öppen vetenskap samt övriga centrala inhemska riktlinjer