Nyheter
Evenemang

Vårworkshop i öppen vetenskap 2021

[På finska] Työpajapäivän tarkoituksena on vastata avoimen tieteen asiantuntijaryhmien ja työryhmien tarpeeseen työstää asioita yhdessä. Asiantuntija- ja työryhmien omissa osuuksissa keskitytään käytännön tekemiseen.

Centrala dokument

Inhemska policyn

Här publiceras policyn som skrivits i samband med samordningen av öppen vetenskap samt övriga centrala inhemska riktlinjer