Nyheter
Evenemang

Sommardagarna i öppen vetenskap och forskning 2023

Temat för sommardagarna 2023 är den öppna vetenskapens och forskningens framtid. Dagarna arrangeras av yrkeshögskolan Laurea och Samordningen av öppen vetenskap, och de går av stapeln på Laureas campus i Dickursby.

Centrala dokument

Uppföljning

Målet med uppföljningen av öppen vetenskap och forskning är att stöda organisationernas utvecklingsarbete inom öppen vetenskap, stödja och verifiera att de mål som fastställts i deklarationen och riktlinjerna up

Policy för öppen forskningskultur

Denna policy samlar tidigare policyer och rekommendationer som gjorts inom ramen för den nationella samordningen av öppen vetenskap och forskning så att fokus nu ligger på öppenhet i organisationens forskningskultur.

Inhemska policyer

Här publiceras policyer som skrivits i samband med samordningen av öppen vetenskap samt övriga centrala inhemska riktlinjer.