Policy för öppen forskningskultur publicerad

Bekanta dig med den färska policyn för öppen forskningskultur, rekommendationer för företagssamarbete och medborgarforskning samt ett självutvärderingsverktyg för tjänsteproducenter.

Nyheter
Evenemang

Sommardagarna i öppen vetenskap och forskning 2022

Hur kan man skapa hållbarhetsomställning med öppet tillgänglig kunskap? Hur kan långsiktig miljöuppföljning behärska bromsa och stävja klimatförändring och förlust av biologisk mångfald?

Centrala dokument

Öppen utbildning och öppna lärresurser

Öppen utbildning och öppna lärresurser. Policy och åtgärdsprogram för det finländska högskole- och forskarsamfundet 2021–2025. Delpolicy 1 – Öppen tillgång till lärresurser (2020)

Inhemska policyer

Här publiceras policyer som skrivits i samband med samordningen av öppen vetenskap samt övriga centrala inhemska riktlinjer.