Uppföljningen av öppen vetenskap 2024 startar

Hur framskrider arbetet med målen för öppen vetenskap och forskning? Uppföljningen av öppen vetenskap och forskning kommer att ge en översikt – datainsamlingen pågår från 6.5–14.6.2024.

Nyheter
Evenemang
Inga aktuella evenemang just nu. Du kan besöka evenemangskalendern nedan.
Centrala dokument

Uppföljning

Målet med uppföljningen av öppen vetenskap och forskning är att stöda organisationernas utvecklingsarbete inom öppen vetenskap, stödja och verifiera att de mål som fastställts i deklarationen och riktlinjerna up

Nationella policyer

Här publiceras policyer som skrivits i samband med samordningen av öppen vetenskap samt övriga centrala inhemska riktlinjer.